.
mostrat 2018.png

“MOSTRAT” és un projecte sociocultural per a la promoció artística i el foment de la igualtat en la diversitat, organitzat per l’associació Poliqroma . 

Mitjançant MOSTRA’T, es pretén crear un espai per a que tots aquells creadors i artistes que no tinguen l’oportunitat de donar a conéixer el seu talent, puguen fer-ho al temps que transmiteixen un missatge contra la intolerància i de respecte davant les diferents realitats socials.

Amb les seues creacions artístiques donem visibilitat a la diversitat de les persones que formen part de minories socials o que pateixen qualsevol tipus de discriminació per la seua orientació sexual/identitat de gènere, nacionalitat, religió, diversitat funcional, cultura, etc...

L'objectiu és mostrar les diferents realitats socials, la rica varietat que conforma un conjunt social format per diverses realitats.

Creem un espai artístic multidisciplinar i un espai social divers obert a totes aquelles persones interessades en l’art que busquen un espai artístic i de respecte.

MOSTRA’T, un projecte per la diversitat social i la promoció artística.

“MOSTRA'T” es un proyecto sociocultural para la promoción artística y el fomento de la igualdad en la diversidad, organizado por la asociación Poliqroma .

A través del MOSTRA'T, se pretende crear un espacio para que todos aquellos creadores y artistas que no tengan la oportunidad de dar a conocer su talento puedan hacerlo, transmitiendo un mensaje contra la intolerancia y de respeto ante las diferentes realidades sociales.

Con sus creaciones artísticas, damos visibilidad a la diversidad de las personas que forman parte de las minorías sociales o que sufren cualquier tipo de discriminación por su orientación sexual/identidad de género, nacionalidad, religión, diversidad funcional, cultura, etc... 

El objetivo es mostrar las diferentes realidades sociales, la rica variedad que conforma un conjunto social formado por diversas realidades.

Creamos un espacio artístico multidisciplinar y un espacio social diverso abierto a todas aquellas personas interesadas en el arte que buscan un espacio artístico y de respeto.

MOSTRA'T, un proyecto por la diversidad social y la promoción artística.